Reglament i horaris

REGLAMENT

Competició individual


El PARTICIPANT al recollir el kit de corredor haurà de lliurar el material d’esqui de muntanya (botes, esquis amb pells, bastons i motxilla) i de M-running (sabatilles,mitjons..). L'organització facilitarà 3 bosses numerades amb el dorsal del corredor per poder dipositar el material dels dos últims trams i arribada (opcional). També li serà lliurat 2 etiquetes per identificar bicicleta i esquís.  
Competició per equips
Cada equip es compondrà per tres atletes, podran ser equips de dos però no tindran cap bonificació. Hauran de recollir el material acreditatiu de la inscripció facilitat per l’organització. Cada component haurà de completar el tram de la modalitat en la que competeixin per poder puntuar.
El participant d’esqui de muntanya podrà deixar una bossa amb roba de recanvi que li serà portada a l’arribada
En equips mixtes la segona dona bonificarà un 10% en el temps del seu recorregut
El relleu es realitzarà a les zones habilitades (entrada a Zona de Box).
Nota:
Els papers, plastics i altres deixalles generades pels corredors s'hauran de dipositar en les papereres de les transicions. Qualsevol llençament de brossa durant el recorregut, implicarà la desqualificació del corredor.

Competició per equips KIDS
Aquest any obrim una nova modalitat, la TriSnow Kids per equips. Cada equip es compondrà per tres atletes amb edats compreses de 11 a 15 anys que hauran d'anar obligatòriament acompanyats per un adult, que pot realitzar ell sol els tres trams. Cada component de l'equip Kid podrà realitzar únicament un tram, MTB, Trail Running o Skimo. Hauran de recollir el material acreditatiu de la inscripció facilitat per l’organització. Cada component haurà de completar el tram de la modalitat en la que competeixin per poder puntuar.
El participant d’esqui de muntanya podrà deixar una bossa amb roba de recanvi que li serà portada a l’arribada.
En equips mixtes la segona dona bonificarà un 10% en el temps del seu recorregut
El relleu es realitzarà a les zones habilitades (entrada a Zona de Box).
Pels menors participant a la TriSnow Kids, haureu d'omplir una Autorització de Menors, disponible a l'enllaç següent:

Nota:

Els papers, plastics i altres deixalles generades pels corredors s'hauran de dipositar en les papereres de les transicions. Qualsevol llençament de brossa durant el recorregut, implicarà la desqualificació del corredor.SEGURETAT
Tots els participants en una prova esportiva estan obligats, amb les excepcions previstes en el Reglament, al compliment de les normes particulars del reglament de la prova i a les que en un moment determinat estableixi o adopti, per seguretat el responsable de la prova, l’autoritat competent o els  controls degudament identificats. L'incompliment d'aquestes normes donarà peu a la desqualificació de la prova. Tram MTB
La sortida serà neutralitzada de la Plaça Santa Maria fins al final del Polígon de Sant Marc. Del polígon de Sant Marc hi haurà un vehicle de la organització que obrirà recorregut i un altre que el tancarà. En els creuaments hi hauran controls però es demana als participants estar alertes a l’aparició d’altres vehicles.


*** Creuament de la Carretera de la Collada de Toses (N260) baixant del pla de les forques: Hi haurà un control que pararà al corredor que haura de baixar de la BTT i quan se li doni pas podrà creuar. En aquest punt el creuament serà neutralitzat.
L'entrada en el Box de la T1 es farà a peu.Tram Trail Running

Hi haurà dos creuaments de carretera:
a) Pas de peatons sortida T1. El pas serà neutralitzat. El control donarà pas al corredor quan el pas de vehicles ho permeti
b) Pas canadenc GI-400 a l'alçada de la Torrentera de Coll de Pal. El pas serà neutralitzat. El control donarà pas al corredor quan el pas de vehicles ho permeti.

Tram Skimo
Ascens balisat amb banderoles de color verd. Del box s'haura de sortir amb el casc 
lligat.

MATERIAL OBLIGATORI


A l’esquí de muntanya s’haurà de portar protegit cames i braços, també ulleres de sol. 

El casc de MTB es podrà fer servir per l'esqui de muntanya, tot i que es recomana un casc polivalent bicicleta i esquí.
Paravent pel cos si hi ha previsió de temperatures baixes.

HORARI

        * Dissabte 20 d'abril de 2019 (Oficina Altitud Extrem, Pista Llarga-La Molina)
  - 16h a 18h                    Recollida de kit del corredor i lliurament de material d'esquí de                                            muntanya i M-running 
   - 18.30h                        Briefing reduït amb les ultimes novetats
  * Diumenge 21 d'abril de 2019 (Plaça del Campanar, Puigcerdà)
  - 08.00h a 09.00h          Recollida de Dorsals, entrega de kit del corredor i lliurament del     
                                        material d'esquí de muntanya i M-running
  - 09.00h                         Briefing reduït amb les ultimes novetats
  - 09.30h                         Sortida de la TriSnow La Molina
  - 14.00h                         Tancament de cursa i recollida de material
  - 14.30h                         Lliurament de premis i sorteig de regals a zona Pista Llarga