Reglament, seguretat i material obligatori


1. REGLAMENT

COMPETICIÓ INDIVIDUAL

Cada participant al recollir el kit del corredor haurà de lliurar el material d’esquí de muntanya (botes, esquis amb pells, bastons i motxilla) i el de M-running (sabatilles,mitjons..). 
L' organització facilitarà 3 bosses numerades amb el dorsal del corredor per poder dipositar el material dels dos últims trams i arribada (opcional). També li seran lliurades 2 etiquetes per identificar bicicleta i esquís.  
Els relleus es realitzaran a les zones habilitades, Boxes.

COMPETICIÓ PER EQUIPS

Cada equip es compondrà per tres atletes, no obstant es podran formar equips amb dos components, però sense cap bonificació, i un d'ells haurà de fer dos trams.
El participant d’esquí de muntanya podrà deixar una bossa amb roba de recanvi que li serà portada a meta.
 
- Equips mixtes
Cada equip es compondrà per tres atletes, no obstant es podran formar equips mixtes, i un d'ells haurà de fer dos trams.
En aquests, la segona dona bonificarà un 10% en el temps del seu recorregut.
 
- Equips kids
Enguany repetim amb la modalitat de La TriSnow Kids per equips. Cada equip es compondrà per tres atletes amb edats compreses entre els 11 i 15 anys i que hauran d'anar obligatòriament acompanyats per un adult, qui podrà realitzar els tres trams. 

Cada component de l'equip Kid farà únicament un tram MTB, M-running o esquí de muntanya. 
L'equip haurà de recollir el material acreditatiu de la inscripció facilitat per l’organització. Cada corredor haurà de completar el tram en la modalitat  que competeixi per poder puntuar. 
En aquest cas tots podran deixar una bossa amb material a l'arribada del seu tram.

Pels menors que participin a La TriSnow Kids, serà obligatori omplir l'Autorització de menors, disponible al següent enllaç: Autorització Menors TriSnow Kids


2. SEGURETAT

Tots els participants en una prova esportiva estan obligats, amb les excepcions previstes en el Reglament, al compliment de les normes particulars del Reglament de la prova i a les que en un moment determinat estableixi o adopti per seguretat el responsable de la prova, l’autoritat competent, o els controls degudament identificats. 
L'incompliment d'aquestes normes donarà peu a la desqualificació del corredor.


- Tram MTB

La sortida serà  neutralitzada des de la Plaça Santa Maria fins al final del Polígon de Sant Marc on trobareu un vehicle de l'organització que obrirà recorregut i un altre que el tancarà. En els encreuaments hi haurà controls, no obstant es demana als participants tenir precaució davant l’aparició d’altres vehicles.

*Encreuament de la Carretera de la Collada de Toses (N 260) baixant del Pla de les  forques: 

Control que aturarà al corredor per fer-li baixar de la MTB per precaució davant una carretera molt transitada. Podrà creuar quan se li doni pas. En aquest punt l'encreuament serà neutralitzat.
L'entrada a la zona de Boxes de la T1 es realitzarà a peu.

 - Tram M-running

Trobarem dos encreuaments de carretera:

 a) Pas de vianants sortida T1. El pas serà neutralitzat. El control donarà pas al corredor quan el pas de vehicles ho permeti.

 b) Pas canadenc GI-400 a l'alçada de la Torrentera de Coll de Pal. 
El pas serà neutralitzat. El control donarà pas al corredor quan la circulació de vehicles ho permeti.


 - Tram Esquí de muntanya

Ascens balisat amb banderoles de color verd. Del box s'haurà de sortir amb el casc lligat.
   
NOTA:

Els papers, plàstics i altres deixalles generades pels corredors s'hauran de dipositar a les papereres de les transicions. Qualsevol llançament de brossa durant el recorregut implicarà la desqualificació del corredor.


3. MATERIAL OBLIGATORI
Durant el tram d'esquí de muntanya s’hauran de portar protegides cames i braços. L'ús d'ulleres de sol serà obligatori durant aquest tram.
El casc de MTB es podrà fer servir per l'esquí de muntanya, tot i que es recomana 
un casc polivalent per a la bicicleta i l'esquí.
Es podrà obligar a portar paravent davant la previsió de temperatures baixes.